نمایش دادن همه 3 نتیجه

یاتاقان و شفت
نیروی محرکه ی ایجاد شده توسط دینام کولر از طریق تسمه به پولی و سپس از طریق پولی به شفت داخل آن منتقل می شود و در نتیجه عبور شفت از پروانه ، حرکت پروانه کولر آغاز می گردد که منجر به مکش هوای خنک به داخل ساختمان می شود.
شفت توربین از قسمت بوش وسط یاتاقان که از جنس آلیاژ مس میباشد رد شده و در هنگام چرخش توربین را در جای خود نگه میدارد و نیروی ناشی از وزن و اصطکاک دمنده را به بدنه منتقل می کند، همچنین دریچه ای در قسمت بالای یاتاقان جهت روغنکاری برای سهولت در حرکت شفت و کاهش اصطکاک و خنک کاری تعبیه شده است که می تواند تا حد زیادی از سرو صدا ناشی از حرکت شفت نیز جلوگیری نماید و به منظور جلوگیری از ارتعاشات و ضربه ناشی از حرکت شفت از قطعه لاستیکی به اصطلاح ضربه گیر استفاده شده است.
این محصول در کولر های 3500 تا7500 در 2 سایز کاربرد داشته و در تمامی برند های کولر یکسان میباشد.

یاتاقان و شفت

شفت

یاتاقان و شفت

یاتاقان

یاتاقان و شفت

یاتاقان