نمایش دادن همه 4 نتیجه

مجموعه آبرسانی
مجموعه آبرسانی به منظور انتقال آب از شلنگ ورودی به تمامی پوشال های کولر می باشد ، گروه تولیدی نواور قطعه به همت تیم طراحی توانا قادر به تولید محصولات متنوع به شرح زیر در زمینه سیستم های آبرسانی شده است که متناسب با نیاز تمامی کولرهای آبی در هرسایز،مدل و طراحی می باشد:
1- مجموعه آبرسانی طرح آبسالی
2- مجموعه آبرسانی طرح باران
مزیت: به کاربرد بردن شلنگ کمتر در کولر
3- مجموعه آبرسانی موشکی